Foto -> Mexiko

Život a smrt. Radost a bolest. Bohatství a chudoba. Štěstí a smutek. Smích a pláč. Blahobyt a hlad. Potěšení a zármutek. Veselost a zádumčivost. To vše představuje v Mexiku dvě strany téže mince. Je to rub a líc tajemného osudu, předurčovaného dávnými nevyzpytatelnými božstvy předkolumbovských civilizací. Zvuky, vůně, barvy, chutě, hluk a slova vám vstupují do krve, nikdy je nezapomenete.........

foto Skrytý svět
Pro všechny nedočkavce zatím prvních pár fotek z únorové výpravy do temnot cenotů Calimba, Dos Ojos, Gran Cenote, Luke\'s Hope, Mayan Blue a Nohoch Nah Chich.

foto Yucatan, Mexico
Zaniklá mayská města Chichén Itzá, Cobá, Tulúm, Labná, Kabáh či Syail, současnost Valladolidu či Tulúmu, ale hlavně výprava do podzemí Yucatanu, do cenot…