Foto -> Sudety

od roku 1997 vyrážíme do zimní přírody se stanem nebo s žďárákem se záměrem obejít po hraničních horách naší krásnou republiku. Tento záměr je dlouhodobý, nejedná se o pouhé polykání km. K přesunu nepoužíváme lyže, chodíme pěšky a za vhodných podmínek velmi rádi používáme sněžnice. Trasu volíme co nejblíže k hraniční čáře, zejména v hřebenových partiích, často mimo značené turistické cesty........

foto Signálkou Chebskou pahorkatinou a Dyleňským lesem
Chebská pahorkatina a Dyleňský les, zapomenutý kraj. Opuštěná místa, rozpadající se zdi, od nichž se již dlouho neodráží ozvěna lidských hlasů jsou nám mementem.

foto Smrčiny - signálkou z Aše do Chebu
Smrčiny se nacházejí v nejzápadnějším cípu České republiky, kde se tyčí v Ašském výběžku. Částí zasahují také za hranice republiky do Německa.